ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Πλαίσια Πρόσβασης 2019: 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Η κατάταξη που δίδεται πιο κάτω ανά πλαίσιο πρόσβασης ισχύει μόνο για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 01 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 02 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 06 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 07 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 14
Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 19 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 22
Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 24 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 25 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 27 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29
Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης

 

www.statscy.com

Go Back