ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 5489 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 3000. ΑΡΑ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ.

 

Γενικός Βαθμός Κατάταξης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2019  

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 01 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 02 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 03 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 04 ΠΛΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 05 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 06 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 07 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 08 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 09
                 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 13 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 14 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 17 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 19 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 21 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 22 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 23 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 24 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 25 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 27
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 30 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 31 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 32 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 33 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 34    
Πλαίσια Πρόσβασης ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΑ 34 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

www.statscy.com

Go Back