ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 5607 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 3000. ΑΡΑ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 01 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 02 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 07 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 08 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 14
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 19 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 21
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 23 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 27

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΑ 32 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

www.statscy.com

Go Back